Thứ sáu, Ngày 19/04/2019
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty Pangrim – Phú Thọ
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty Pangrim – Phú Thọ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty Pangrim – Phú Thọ
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công ty cổ phần chế tạo máy Vinacomin
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công ty cổ phần chế tạo máy Vinacomin Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch của dự án đầu tư duy trì phát triển sản xuất 2010-2011
Khu xử lý nước thải sinh hoạt công ty CP chế tạo máy Vinacomin
Khu xử lý nước thải sinh hoạt công ty CP chế tạo máy Vinacomin Khu xử lý nước thải sinh hoạt công ty CP chế tạo máy Vinacomin

Trang 2 / 2

Công ty CP Công Nghệ Thân Thiện Môi Trường Bách Khoa
Địa chỉ:  Nhà D6-B, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043-623-1201 --- Fax: 04-3623-1202
Email:  BkestMTBK@gmail.com - Website: http://bkest.com.vn