Thứ sáu, Ngày 15/11/2019
NĂNG LỰC CÁC THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT TRONG CÔNG TY
 
STT Tên thành viên Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm
1 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lân Phó Giáo sư Hóa Học, giảng viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xử lý môi trường và hóa học
2 ThS. Tạ Văn Sơn Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Môi trường 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý và tư vấn môi trường
3 TS. Đặng Xuân Việt Tiến sĩ Công nghệ môi trường 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý, tư vấn môi trường và đánh giá tác động môi trường
4 ThS. Trần Phước Long Thạc sĩ Công nghệ môi trường 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý, tư vấn môi trường và đánh giá tác động môi trường, xử lý phân tích số liệu môi trường, tham vấn cộng đồng
5 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai Thạc sĩ Quản lý môi trường 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, xử lý, phân tích số liệu nền môi trường và mô hình hóa chất lượng môi trường nước và không khí
6 Kỹ sư Phạm Yến Dung Kỹ sư Kỹ thuật môi trường 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, tham vấn cộng đồng và quan trắc môi trường
7 Kỹ sư Nguyễn Ngọc Việt Kỹ sư Hóa công 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các dự án khôi phục và cải tạo môi trường, xây dựng, lắp đặt vận hành và hướng dẫn xử dụng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
8 Kỹ sư Nguyễn Việt Hùng Kỹ sư Cơ khí 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí, tư vấn các dự án khôi phục và cải tạo môi trường, thiết kế thi công, xây dựng, lắp đặt vận hành và hướng dẫn xử dụng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
9 Kỹ sư Dương Ngọc Tân Kỹ sư Vật lý Tin học 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin, tư vấn các dự án khôi phục và cải tạo môi trường, thiết kế thi công, xây dựng, lắp đặt vận hành và hướng dẫn xử dụng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
10 Kỹ sư Nguyễn Tuấn Anh Kỹ sư Cấp thoát nước 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cấp thoát nước, tư vấn các dự án khôi phục và cải tạo môi trường, thiết kế thi công, xây dựng, lắp đặt vận hành và hướng dẫn xử dụng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
11 Kỹ sư Vũ Trường Minh Kỹ sư Công nghệ Môi trường 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, tham vấn cộng đồng và quan trắc môi trường
12 Cử nhân Lê Thanh Thủy Cử nhân Kinh tế 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính các dự án về môi trường và xây dựng
 
 

   

Công ty CP Công Nghệ Thân Thiện Môi Trường Bách Khoa
Địa chỉ:  Nhà D6-B, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043-623-1201 --- Fax: 04-3623-1202
Email:  BkestMTBK@gmail.com - Website: http://bkest.com.vn