Thứ sáu, Ngày 15/11/2019
MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY 
 
I - Cơ sở phục vụ nghiên cứu triển khai
 1. Phòng phân tích môi trường có khả năng phân tích tất cả các chỉ tiêu của nước thải, khí thải và chất thải rắn bằng các phương pháp vật lý, hoá học và sinh học;
 2. Phòng nghiên cứu công nghệ môi trường với nhiều trang thiết bị Pilot nghiên cứu về công nghệ môi trường hiện đại của Tây âu;
 3. Phòng công nghệ thông tin môi trường (GIS, cơ sở dữ liệu, kiểm toán chất thải mô phỏng quá trình lan truyền...);
 4. Trung tâm quan trắc và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp: với nhiều trang thiết bị lấy mẫu và phân tích, có khả năng phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước, đất, khí…;
 5. Trung tâm sản xuất sạch Việt nam (VNCPC): có nhiệm vụ tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
 6. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
 7. Phòng thí nghiệm thu hồi và tái chế chất thải (hợp tác với KIGAM, Hàn Quốc);
 8. Một thư viện chuyên ngành môi trường với hơn 500 đầu sách và tài liệu;
 9. Một văn phòng và phòng làm việc cho cán bộ;
 10. Đội thi công xây dựng và lắp máy;
 11. Xưởng thực hành công nghệ và chế tạo thiết bị;
 12. "Hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu và triển khai công nghệ môi trường" vừa hoàn thành  với kinh phí là 45 tỷ VNĐ.
II - Trang thiết bị phục vụ cho phân tích nghiên cứu chuyển giao công nghệ
 
TT Tên thiết bị Hãng sản xuất
I Những thiết bị quan trắc, phân tích môi trường  
1 Máy sắc ký khí Perkin Elmer Sigma 3B (Mỹ)
2 Quang phổ kế Hitachi 556  (Nhật)
3 Tủ sấy 965  
4 Máy phân tích tổng cacbon trong nước Dolirmann DC - 190 (Ba lan)
5 Bơm hút chân không  
6 Bơm định lượng mẫu (Đức)
7 Máy điều nhiệt  
8 Quang phổ kế UV-1201 (Nhật)
9 Lò nung (Trung quốc)
10 Lò nung (Đức)
11 Máy đo tiếng ồn D-1422C (Anh)
12 Máy phân tích COD (Anh)
13 Máy đo oxy hòa tan (DO) WTW (Đức)
14 Máy đo độ dẫn điện WTW (Đức)
15 Máy đo pH WTW (Đức)
16 Bộ xác định BOD WTW (Đức)
Tủ điều nhiệt Sanyo (Nhật)
17 Máy đo khí độc GX-86 (Nhật)
18 Máy so màu hiện trường (Anh)
19 Máy kiểm tra chất lượng nước WQC-TOA (Nhật)
20 Cân phân tích AEG 220 Shimadzu (Nhật)
21 Máy lấy mẫu bụi cá nhân Cassella (Anh)
22 Tủ hút phân tích và phá mẫu  
23 Bộ thiết bị Jar - test (Mỹ)
24 Máy lấy mẫu nước nằm ngang (Mỹ)
25 Máy lấy bụi Sibata Model SL-15P (Nhật)
26 Bộ lấy mẫu khí (air chek Sampler) Model 224 - PCXR8 (Mỹ)
27 Máy đo tiếng ồn Quest 2800 (Mỹ)
28 Kính hiển vi KK 7056 (Mỹ)
29 Kính hiển vi 2 mắt (Đức)
30 Máy li tâm siêu tốc (Đức)
31 Cân phân tích (Thuỵ Sĩ)
32 Máy soi màu Corning 252  
33 Máy sắc ký khí HP 5750G (Mỹ)
34 Tủ sấy Balan
35 Tủ sấy Heralus UT 5042EK (Đức)
36 Tủ sấy Hero 048A/982 (Đức)
37 Nồi thanh trùng (Hungari)
38 Máy thuỷ phân (Nhật)
39 Thiết bị đo khói lò QUINTOX (Mỹ)
40 Thiết bị đo lưu lượng trong đường ống DUFX3 - D1 (Mỹ)
41 Thiết bị đo lưu lượng trong kênh hở Global Water (Mỹ)
42 Cân phân tích Meter Toledo AT 261 (Thuỵ Sĩ)
43 Cân kỹ thuật (Thuỵ Sĩ)
44 Cực phổ EG & G Model 394 (Mỹ)
45 Thiết bị phá mẫu Digesdahn (Mỹ)
46 Máy cất nước 2 lần Hamital  (Anh)
47 DO Meter HACH (Mỹ)
48 pH Meter với 5 điện cực chọn lọc (Mỹ)
49 Thiết bị đo và kiểm tra động cơ Flux 43  
50 Thiết bị lên men Biostat – B (có PC &Máy in đi kèm) Italia
51 Thiết bị xử lý yếm khí BIOA/EV (Có PC đi kèm) Italia
52 Pilot nghiên cứu xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học Deltalab - France
53 Thiết bị nghiên cứu xử lý chất thải bằng phương pháp hấp thụ  Amfield -England
54 Tủ cấy vô trùng NUAIRE-425 USA
55 Nồi thanh trùng 110 lít  Hyamaya -Japan
56 Tủ ấm (ủ nhiệt) Germany
57 Tủ BOD Germany
58 Chai BOD - Oxitop/bộ 6 chai)  
59 Máy đếm khuẩn BGZ Germany
60 Sắc ký lỏng hiệu năng cao Agilent - Mỹ
61 Máy xác định các bon trong nước, TOC  
62 Thiết bị phân tích dầu trong nước  
63 Máy li tâm loại cao tốc  
64 Máy li tâm vận tốc trung bình  
65 Bộ thiết bị đo lưu lượng và tốc độ dòng nước thải trong kênh hở, trong đường ống, đo tốc độ dòng chảy ở sông, suối và biển  
66 Máy chiết Soxhlet có cài đặt chương trình để chưng cất dung môi tinh khiết  
67 Thiết bị phân tích COD  
68 Thiết bị phân tích nhanh đất tại hiện trường  
69 Pilot nghiên cứu qua trình trao đổi ion  
70 Sắc ký ion Dionex – Mỹ
71 Thiết bị phân tích nhanh 27 thông số của nước tại hiện trường  
72 Thiết bị đo phóng xạ  a, b, g và tia X  
73 Bộ lấy mẫu đất, trầm tích  
74 Thiết bị đo độ đục trong phòng thí nghiệm  
75 Hệ thống Sắc kí khối phổ GC-MS, Agilent 6890 N HP- Agilent, USA
76 Phổ hấp thụ nguyên tử AAS, Model Analyst 800 Perkin – Elmer, USA
77 Máy cực phổ 757 VA Computrace Metrohm-Thuỵ sĩ
78 Hệ thống lọc nước siêu sạch Labocon -USA
79 Thiết bị  cô cất quay chân không  
80 Thiết bị sinh khí nitơ siêu sạch  
81 Máy lắc mẫu  
82 Kính hiển vi sinh học Loại 2 mắt YS100 Nikon-Japan
83 Kính hiển vi diện tử + Máy ảnh KTSố Nikon-Japan
II Dụng cụ phục vụ chuyển giao công nghệ  
84 Máy phay Mazk VCN 410A Nhật
85 Máy tiện DMG CNC 400 Đức
86 Máy uốn lốc IMCAR Đức
87 Máy khoan Chester Đức
88 Máy hàn điên, cắt Plasma Đức
89 Bộ máy hàn Đức
90 Máy khoan tay Đức
91 Máy mài tay Đức

   

Công ty CP Công Nghệ Thân Thiện Môi Trường Bách Khoa
Địa chỉ:  Nhà D6-B, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043-623-1201 --- Fax: 04-3623-1202
Email:  BkestMTBK@gmail.com - Website: http://bkest.com.vn