Thứ sáu, Ngày 15/11/2019
 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
 
- Tư vấn quản lý dự án, chuyển giao công nghệ, chế tạo lắp đặt thiết bị và tổng thầu các dự án trong lĩnh vực môi trường;
 
- Tư vấn thiết kế công nghệ, thết kế cơ khí và triển khai thi công xây lắp các hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp, nước thải, khí thải, chất thải rắn.
 
- Nghiên cứu, tổ chức kinh doanh và cung cấp các công nghệ làm sạch chất thải, công nghệ tái chế và triển khai thi công các các dây chuyền công nghệ tận thu chất thải công nghiệp và dân dụng.
 
- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao về công nghệ môi trường (Các khoá học ngắn hạn quốc tế và trong nước trong lĩnh vực quản lý, công nghệ môi trường, xử lý chất thải, nước thải công nghiệp và sinh hoạt cũng như các khoá đào tạo về vận hành hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt và các hệ thống xử lý chất thải khác)
 
- Phân tích kiểm định chất lượng, đánh giá công nghệ, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Tư vấn chuyển giao và thẩm định công nghệ môi trường, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường, Tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ sạch, phát triển công nghiệp bền vững.
 
- Nghiên cứu sản xuất và kinh doanh các vật tư, trang thiết bị, hóa chất ngành nước,  ngành hoá và môi trường.
 
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cơ khí.
 
- Mua bán, sản xuất linh kiện, thiết bị, công nghệ liên quan đến lĩnh vực môi trường.
 
- Tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, cấp thoát nước hạ tầng kỹ thuật và các công trình điện.
 
- Thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải và chất thải nguy hại
 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng vật tư thiết bị ngành môi trường, hóa, cơ khí, điện, điện tử và tự động hóa.
 

   

Công ty CP Công Nghệ Thân Thiện Môi Trường Bách Khoa
Địa chỉ:  Nhà D6-B, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043-623-1201 --- Fax: 04-3623-1202
Email:  BkestMTBK@gmail.com - Website: http://bkest.com.vn