Thứ sáu, Ngày 15/11/2019
Tên công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA.
 
Tên giao dịch tiếng anh:
 
BACH KHOA ENVIRONMENTAL AMICABLE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY.
 
Tên viết tắt:
BKEST.
 
Người đại diện:  Tạ Văn Sơn     Chức danh: Giám đốc
 
Địa chỉ trụ sở chính: D6-B Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;
Điện thoại: 04-3623-1201; Fax: 04-3623-1202; Website: Bkest.com.vn; Email: bkestmtbk@gmail.com;
 

Công ty BKEST được thành lập năm 2009, từ một bộ phận chuyển giao ứng dụng công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ môi trường cũng như của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp với hình thức là công ty cổ phần trong đó vốn của Đại học Bách Khoa Hà Nội là 60%, 40% còn lại là của giảng viên, cán bộ trong trường.

Với đội ngũ cán bộ hơn 10 năm kinh nghiệm, có trình độ cao, được đào tạo tại nhiều quốc gia trên thế giới và cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm, trung tâm quan trắc được trang bị nhiều thiết bị hiện đại với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng để phục vụ công tác nghiên cứu các công nghệ xử lý môi trường, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường; đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ VILAS 406 ngày 21/01/2010 và Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 055 ngày 12/02/2015.

Là đơn vị thay mặt Viện Khoa Học và Công Nghệ Môi Trường cũng như Đại Học Bách Khoa Hà Nội để triển khai, ứng dụng các công nghệ xử lý môi trường Công ty chúng tôi cam kết:

 
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TỐT NHẤT HIỆU QUẢ NHẤT

   

Công ty CP Công Nghệ Thân Thiện Môi Trường Bách Khoa
Địa chỉ:  Nhà D6-B, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043-623-1201 --- Fax: 04-3623-1202
Email:  BkestMTBK@gmail.com - Website: http://bkest.com.vn