Thứ sáu, Ngày 15/11/2019
Nhà máy giấy Định Hóa
Nhà máy giấy Định Hóa Thiết kế, lắp đặt và chuyển giao công nghệ (Năm thực hiện 2008-2009)
Công ty sắn Sơn Sơn – Phú Thọ
Công ty sắn Sơn Sơn – Phú Thọ Thiết kế, lắp đặt và chuyển giao công nghệ (Năm thực hiện 2008-2009)
Hệ thống xử lý bụi máy chà gỗ làng nghề Hương Mạc
Hệ thống xử lý bụi máy chà gỗ làng nghề Hương Mạc Hệ thống xử lý bụi máy chà gỗ làng nghề Hương Mạc
Hệ thống XLNT Công ty sơn Spanyc
Hệ thống XLNT Công ty sơn Spanyc Thiết kế chuyển giao công nghệ xử lý nước thải nhà máy sản xuất sơn bằng phương pháp keo tụ
Dây truyền lọc nước
Dây truyền lọc nước Dây truyền lọc nước
Hệ thống XLNT Nhà máy may Hà Nam
Hệ thống XLNT Nhà máy may Hà Nam Thiết kế xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, Phân xưởng giặt mài Nhà máy may Hà Nam, công suất 1600 m3/ngày
Hệ thống XLNT Công ty bia Nghệ An
Hệ thống XLNT Công ty bia Nghệ An Lấy mẫu và phân tích mẫu tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Nghệ An
Hệ thống XLNT Công ty may Đức Giang
Hệ thống XLNT Công ty may Đức Giang Thiết kế, xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, Công ty may Đức Giang, 2002.
Hình ảnh về nhóm quan trắc hiện trường
Hình ảnh về nhóm quan trắc hiện trường Hình ảnh về nhóm quan trắc hiện trường

Trang 1 / 2

Công ty CP Công Nghệ Thân Thiện Môi Trường Bách Khoa
Địa chỉ:  Nhà D6-B, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043-623-1201 --- Fax: 04-3623-1202
Email:  BkestMTBK@gmail.com - Website: http://bkest.com.vn